close

Related bookmarks by Tags


Ban da biet giu gin thiet bi bar khi lam viec


Khi thiết bị trong bar hoạt động không đúng cách, rất có thể làm tất cả hoạt động của quán bar sẽ ngưng. Hãy kiên cố rằng bạn duy trì và cập nhật hệ thống bia, máy rửa chén, máy nước nóng và nước lã để giữ quán bar hoạt động suôn sẻ.

1 People liked, The most interactiveBookmark by vanglencau

all vanglencau's bookmarks


Best latest Users


Copyright © 2018 Akonter | About | Privacy Policy | Terms of Use | Contact Us | Sitemap | Users Sitemap