Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P5)


Trong bài “Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P4)”, bạn đã học xong các câu dành cho người chủ trì cuộc họp. Vậy nếu bạn là người tham gia cuộc họp đó, khi bạn có ý kiến cần phát biểu, được chỉ định trình bày, phản biện, tranh luận…, bạn sẽ nói như thế nào? Bạn hãy xem các mẫu câu và từ vựng tiếng anh thương mại sau nhé!

3 People liked, The most interactiveBookmark by daocham

all daocham's bookmarks


Best latest Users


Copyright © 2018 Akonter | About | Privacy Policy | Terms of Use | Contact Us | Sitemap